ჩვენი მომსახურება

 

კატასტროფებისადმი მაღალი დონის მოწყვლადობიდან გამომდინარე, კატასტროფის რისკის შემცირება სოციალური განვითარების შემადგენელი ნაწილია და ძალზედ მნიშვნელოვანია თუკი გვსურს მდგრადი განვითარება მომავლისთვის. ინფორმაციის მიწოდება კატასტროფის რისკის შესახებ, ცნობიერების ამაღლება და პრაქტიკული ცოდნის შეძენა, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ კატასტროფების დროს, უზრუნველყოფს მოსახლეობის მდგრად სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას და კატასტროფებისადმი მედეგი საზოგადოების ჩამოყალიბებას.

სოციალური პოლიტიკის და განვითარების ინსტიტუტი გთავაზობთ ტრენინგებსა და სასწავლო კურსებს კატასტროფის რისკის შემცირების მიმართულებით, საკუთარი და გარშემომყოფების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დასაცავად.

მდგრადი განვითარება და მედეგობა

 • საჯარო საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის

       ბაღები, სკოლები, უნივერსიტეტები, კოლეჯები, დღის ცენტრები

 • კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის

       ბაღები, სკოლები, უნივერსიტეტები, კოლეჯები, დღის ცენტრები

 • საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის

 • სამთავრობო უწყებებისთვის

 • საქართველოში დიპლომატიური წარმომადგენლობებისათვის

 • მუზეუმებისათვის

 • ბანკებისთვის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის

 • ბავშვთა გასართობი ცენტრებისთვის

 • სადაზღვეო კომპანიებისთვის

 • წიგნის მაღაზიებისთვის

 • სასტუმროებისა და რესტორნებისთვის

 • მედია კომპანიებისათვის

 • სამედიცინო დაწესებულებებისათვის

 • ტურისტული სააგენტოებისთვის