პირველადი გადაუდებელი დახმარება

სოციალური პოლიტიკის და განვითარების ინსტიტუტი მაღალკვალიფიციური სამედიცინო გუნდით გთავაზობთ პირველადი გადაუდებელი დახმარების ძირითადი ელემენტებისა და ქმედებების შესწავლას, რათა მათი შესრულებით ადამიანს შევუნარჩუნთ სიცოცხლე კვალიფიციური სამედიცინო დახმარების მოსვლამდე.